Velkommen til BYG Haderslev

BYG-Haderslev er en forening der skaber kontakt til byggemestrene, primært i de "gamle" Christiansfeld, Haderslev, Vojens, Gram, Nr. Rangstrup og Rødding kommuner.
 
 
Byggemestrene er alle medlem af BYG-Garantiordning, der sikrer at arbejdet udføres efter alle lovens regler.

Derudover er alle mestrene medlem af Dansk Byggeri og derigennem medlem af Dansk Arbejdsgiverforening

 
Foreningens formål er at samle virksomheder, der udøver byggefaglig virksomhed indenfor træområdet/murerområdet/malerområdet/anlægsområdet - samt virksomheder - herunder fremstillingsvirksomheder - med en naturlig eller traditionel tilknytning til virksomheder af den anførte art og værne om medlemmernes økonomisk, faglige og organisationsmæssige interesse.


 

MEYER Reklame www.74834250.dk